Menu

Thông báo số 11

Nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trân trọng thông báo tới Quý đơn vị, Thầy/Cô, báo cáo viên và đại biểu về việc tạm dừng tổ chức Hội nghị trên. Ban tổ chức sẽ thông báo ngay khi có thông tin mới nhất.

 

Nguồn: Tiểu ban Truyền thông

Up top