Menu

Thông báo số 10

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc lần thứ XX tập hợp đa dạng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của các nhà khoa học trẻ trong toàn quốc bao gồm các sinh viên, học viên, bác sĩ, điều dưỡng, giảng viên đến từ tất cả các đơn vị của ngành Y tế từ các Học viện, Trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược tới các Bệnh viện từ Hạng II trở lên, các Viện Nghiên cứu Y Dược trên toàn quốc.

Ban tổ chức trân trọng thông báo chương trình Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XX, cụ thể như sau:

1.Thời gian: Từ ngày 13/5/2021 – 15/5/2021
2. Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Nội dung:

 

 

Up top