Menu

Thông Báo Từ Ban Tổ Chức

15/04/2021 11:19

Thông báo số 10

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc lần thứ XX tập hợp đa dạng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của các nhà khoa học trẻ trong toàn quốc bao gồm các sinh viên, học viên, bác sĩ, điều dưỡng, giảng viên đến từ tất cả các đơn vị của ngành Y tế từ các Học viện, Trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược tới các Bệnh viện từ Hạng II trở lên, các Viện Nghiên cứu Y Dược trên toàn quốc.

30/03/2021 04:36

Chương trình Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XX

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc lần thứ XX tập hợp đa dạng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của các nhà khoa học trẻ trong toàn quốc bao gồm các sinh viên, học viên, bác sĩ, điều dưỡng, giảng viên trẻ đến từ tất cả các đơn vị của ngành Y tế từ các Học viện, Trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược tới các Bệnh viện từ Hạng II trở lên, các Viện Nghiên cứu Y Dược trên toàn quốc.

18/01/2021 03:15

Thông báo số 9

Về thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

05/01/2021 11:19

Quy chế Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vinh dự được Bộ Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2021, hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021).

09/12/2020 06:55

Thông báo số 8

Thông báo số 8 ngày 12/08/2020. Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học và Công Nghệ Tuổi trẻ nghành Y tế lần thứ XX năm 2020

09/12/2020 06:53

Thông báo số 7

Thông báo số 7 ngày 30/07/2020. Về việc nộp bài trình bày dự thi, đề nghị xét tặng khen thưởng tập thể, hướng dẫn đơn vị tham dự Hội nghị Khoa học và Công Nghệ Tuổi trẻ nghành Y tế lần thứ XX năm 2020

09/12/2020 06:52

Thông báo số 6

Thông báo số 6 ngày 22/05/2020. Về việc hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu thành viên Ban Giám khảo Hội nghị Khoa học và Công Nghệ Tuổi trẻ nghành Y tế lần thứ XX năm 2020

09/12/2020 06:50

Thông báo số 5

Thông báo số 5 ngày 23/04/2020. Về việc thay đổi thời gian và gia hạn hồ sơ đăng ký Hội nghị Khoa học và Công Nghệ Tuổi trẻ nghành Y tế lần thứ XX năm 2020

09/12/2020 06:49

Thông báo số 4

Thông báo số 4 ngày 27/02/2020. Về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký và đóng phí tham dự Hội nghị Khoa học và Công Nghệ Tuổi trẻ nghành Y tế lần thứ XX năm 2020

09/12/2020 06:47

Thông báo số 3

Thông báo số 3 ngày 24/12/2019. Về việc thay đổi địa điểm, thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020

09/12/2020 06:44

Thông báo số 2

Thông báo số 2 ngày 14/10/2019. Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công Nghệ Tuổi trẻ nghành Y tế lần thứ XX năm 2020

09/12/2020 10:48

Thông báo số 1

Thông báo số 1 ngày 06/06/2019. Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công Nghệ Tuổi trẻ nghành Y tế lần thứ XX năm 2020

Up top