Menu

Liên hệ

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2021

Tiểu ban Thư ký chuyên môn

TS.BS. Bùi Mai Anh

0904218389

drbuimaianh@gmail.com

Tiểu ban Khen thưởng

CV. Lương Lan Anh

0932348993

lananh1031@gmail.com

Các hoạt động Đoàn Thanh niên (dâng hương báo công, triển lãm, tọa đàm)

ThS. Ngô Thị Huyền

0985282188

huyenhmu88@gmail.com

Tiểu ban Vận động tài trợ

CV. Trần Quang Hưng

0948615765

tqhung32@gmail.com

Tiểu ban Lễ tân

CV. Nguyễn Như Nga

0988819352

nhunga2601@gmail.com

Tiểu ban Truyền thông

CV. Nguyễn Thị Hương

0942663789

n.huong89bvvd@gmail.com

Tiểu ban Hậu cần – Hành chính

CV. Lê Thị Hiền

0917705886

hienlecdt@gmail.com

Thư ký hành chính Hội nghị

CV. Nguyễn Thị Thanh Hoa

0932757032

thanhhoabvvd@gmail.com

Up top